– Là một nhà lãnh đạo doanh nghiệp, bạn biết tầm quan trọng của việc tìm nguồn cung ứng sản phẩm — nhưng bạn cũng biết rằng việc tìm kiếm nhà cung cấp, tìm nguồn cung ứng sản phẩm và sau đó bán cho khách hàng của bạn không hề dễ dàng.
– Tìm nguồn cung ứng sản phẩm là quá trình doanh nghiệp tìm kiếm và mua hàng để có thể bán được trên thị trường từ các nhà cung cấp có uy tín và bán cho khách hàng với giá tốt. Các nguồn điển hình bao gồm nhà sản xuất, nhà bán buôn và nghệ nhân, cũng như những người sáng tạo và doanh nghiệp sản xuất sản phẩm khác.
– Các bước liên quan đến quy trình tìm nguồn cung ứng sản phẩm bao gồm:
+ Nghiên cứu sản phẩm
+ Tìm kiếm nhà cung cấp
+ Tính toán và so sánh giá cả
+ Đàm phán với nhà cung cấp
TƯ VẤN NGAY