– Cho dù bạn cần di chuyển một pallet duy nhất đến địa điểm được đề xuất. chúng tôi cũng có một giải pháp tốt nhất chỉ dành cho nhu cầu cụ thể của bạn.

– Dịch vụ bao gồm

Hàng lẻ

Hàng nguyên container